บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจไอที (WE Consult)

บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจไอที

CTC เราบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจไอทีให้กับหลายองค์กรในการพัฒนาระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจ เราสร้างรูปแบบที่จะช่วยให้ลูกค้าได้เห็นแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจบนระบบไอที (IT Business Solution) ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน