บริการการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

การให้บริการบำรุงรักษาฯ (IT Maintenence Service หรือ MA) ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของเรา ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เลยก็ว่าได้ ปัจจุบันนี้ หลายองค์กรต้องแบกรับงานที่มีความกดดันสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนงาน IT เองก็ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจและสามารถสร้างกำไรได้ตามเป้าหมาย

CTC จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ ที่จะช่วยดูแล บำรุงระษาระบบ IT ของท่านให้พร้อมใช้งานเสมอ เพื่อให้งานของท่านดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด