บริการการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

การให้บริการบำรุงรักษาฯ (IT Maintenance Service หรือ MA) ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของเรา ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เลยก็ว่าได้ ปัจจุบันนี้ หลายองค์กรต้องแบกรับงานที่มีความกดดันสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนงาน IT เองก็ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจและสามารถสร้างกำไรได้ตามเป้าหมาย

 

CTC จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ ที่จะช่วยดูแล บำรุงระษาระบบ IT ของท่านให้พร้อมใช้งานเสมอ เพื่อให้งานของท่านดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

โดย CTC ได้ให้บริการ IT Maintenance Service ทางด้านต่างๆ ดังนี้

  • บริการแก้ไขและซ่อมบรุง  CM/PM
  • บริการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ทั้ง Hardware และ Software 
  • บริการตรวจเช็คและทำความสะอาดอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
  • สรุปและวิเคราะห์ระบบ  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมถึงการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประประสิทธิภาพ
  • บริการติดตั้ง และอัพเดทอุปกรณ์ทางด้าน IT รวยถึง ซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Windows, MS Office, AntivirusVm
  • มีบริการเช่าระบบ Server และ Network ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  พร้อมการรับประกันตลอดการเช่าใช้

 

เลือกแพคเพจได้ตามความต้องการ ทั้ง รายเดือน และ รายปี

พิเศษ วันนี้ สมัครทำ MA 12 เดือนในปีแรกรับส่วนลด 1 เดือนทันทีในปีแรก

คิดราคา MA 12 เดือน  แต่จ่าย ค่าบริการ แค่ 11 เดือนเท่านั้น