CTC Webinar : Data Protection and Security

เพราะ "ข้อมูล" คือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้การวางแผนทางธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จและสู่เป้าหมายได้ "การป้องกัน" และ "การรักษาความปลอดภัย" ให้กับข้อมูลของท่าน จึงมีความจำเป็นในธุรกิจยุคดิจิทัลนี้

มารู้จักกับเทคโนโลยีล่าสุดของ Nutanix และ Fortinet ที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย และถึงเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กับ CTC Webinar ในหัวข้อ "Data Protection and Security" วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 นี้กันครับ

Click เพื่อลงทะเบียน ได้แล้ววันนี้

CTC Webinar