ภาพจากโครงการ CTC Sandbox #1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบุคคล โทร 02-018-1818 ต่อ 5101 หรือ 4000