แจ้งเครื่องขัดข้อง

CTC Call Center

โทรศัพท์   :  +66 (0) 2018 1800

Hotline     :  +66 (0) 9 1770 1818

อีเมล        :   callcenter@ctc.co.th